Digital Twilight Sensor.

De RTM-DTS-50 is een innovatieve lichtsensor die het aanwezige daglicht en lichtopbrengst van lichtbron uit het totale luxspectrum filtert. Aan de hand van deze digitale lichtmeting, van het daglicht, reageert de  RTM-DTS-50 en zal het lichtniveau van de lichtbron worden ingeschakeld of uitgeschakeld. De digitale lux sensor reageert op veranderingen in omgevingslicht.

De RTM-DTS-50 kan volledig onzichtbaar in het armatuur worden gemonteerd, zonder een opening in de buitenzijde van het armatuur te boren.

Bij het inschakelen van de uitgang is de LED groen, bij het uitschakelen is de LED rood. Voordat de sensor naar de nieuwe drempelwaarde overschakelt, is de LED een minuut oranje. Daarna wordt de LED groen of rood, afhankelijk van de gemeten LUX-waarde. 

Het in-/uitschakelgedrag van de RTM-DTS-50 kan worden bepaald door de aanwezige dipswitches in te stellen. Als de gemeten LUX-waarde gedurende één minuut onder de geselecteerde “LUX ON” -waarde daalt, wordt de uitgang ingeschakeld. De uitgang wordt uitgeschakeld als de gemeten LUX-waarde langer dan een minuut de waarde “LUX OFF” overschrijdt.

Made Smart For You.