CASE: Dit is Insightz.

Insightz zorgt ervoor dat er ook in winkels en instellingen gegevens gemeten kunnen worden, net zoals in de online wereld al langer gemeten wordt. Denk hierbij aan waardevolle datavergaring omtrent welke producten aandacht krijgen, welke looproutes bezoekers volgen, hoe de positionering van personeel is en hot spots en cold spots. U  bepaalt welke gegevens op dat moment voor uw onderneming het belangrijkste zijn, Insightz helpt u vervolgens met een overzichtelijk dashboard om conclusies te trekken uit de gemeten data.

Daarna kunt u op basis van de resultaten plannen maken: welke producten zet u op andere plekken neer, hoe zorgt u ervoor dat alle vierkante meters op de winkelvloer optimaal benut worden. Zo kan Insightz het succes van een marketingactie verder inzichtelijk maken, zodat volgende acties nog verder geoptimaliseerd kunnen worden. 

"DE PRODUCTEN VAN REMOTICOM PASSEN NAADLOOS BINNEN DE KWALITEITSSTANDAARD DIE INSIGHTZ HANTEERT EN VORMEN SAMEN EEN PERFECTE AANVULLING OP HET UNIEKE LASERPROGRAMMA VAN INSIGHTZ."

– Raymond Sestig, Founder at Insightz

Uitgangspunten.

Samen met Insightz hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd:

100% AVG-proof systeem
Realtime inzicht in klantgedrag en/of bezoekersstroom.
Compacte uitvoering en makkelijk verplaatsbaar.
Oplaadbaar over het openbare verlichtingsnet.
Data middels API naar dashboard/beheersysteem.
Detectie van snelheid en richting van de passant.
Uitbreiding van lasertechnieken met radar en PIR.

Onze aanpak.

Op aanvraag van diverse gemeentes kwam er het vraagstuk bij ons binnen om bezoekersstromen in binnensteden te kunnen handhaven/monitoren. Insightz was al een duurzame relatie van Remoticom en heeft reeds eigen oplossingen waarin nog een sensor ontbrak ten behoeve van trendtellingen. Remoticom heeft haar eigen sensor oplossing geschikt gemaakt voor flexibel gebruik de openbare ruimte alsmede in de retailsector. 

Producten.

Producten die zijn gebruikt om deze innovatieve oplossing tot stand te brengen zijn:

De SH-radar
SH-DOUBLE-PIR

Oplossing.

Door deze samenwerking aan te gaan en de producten specifiek toepasbaar te maken voor Insightz kon er gewerkt worden met zuivere data. Deze data leverde getallen op waarop analyses verricht konden worden voor bijvoorbeeld risicobeheersing, marketing doeleinden en het verbeteren van stads- en winkelcentra.

Resultaten die zijn behaald.

Deel dit bericht.

Delen op facebook
Delen op linkedin
Delen op twitter
Delen op email
Delen op whatsapp

Meer nieuws.