ENGINEERING PROJECT MANAGER.

Als projectmanager verzorg je tijdens het ontwikkeltraject van een product alle contact met de klant na goedkeuren URS. Je bent het aanspreekpunt voor de klant en je zorgt voor een duidelijke communicatielijn.  Daarnaast is ben je  verantwoordelijk voor een duidelijk en realistisch projectplan en alle vereiste productdocumentatie. De projectmanager legt verantwoording af aan de CEO.

Was wirst du machen.

Verder ben je als engineering project manager verantwoordelijk voor aansturing en ondersteuning aan de project R&D-medewerkers mbt de oplevering van de projecten; de User Requirements en Functional Requirmens te beoordelen en deze goed of af te keuren en om producten en de BOM vrij te geven.

Aufgaben.

Begeleiding en ondersteuning van proces van de User en Functional Requirements.

Contact met klant over goedkeuring op Functional & User Requirements, Projectplan, POC, Offerte, Production Acceptance Test en Customer Acceptance Test Opstellen, controle en akkoord projectplan.

Contact met klant over goedkeuring offerte en leveringsovereenkomst.

Contact met klant over planning realisatie product.

Ondersteuning Test (zowel vrijgave- als productietest).

Verzamelen vereiste productdocumentatie.

Contact met klant over planning eerste productie serie.

Ondersteunen RMA-plan.

Contact met klant, 1e aanspreekpunt op te ontwikkelen productniveau.

In projectgroep samenwerken met project R&D-medewerkers.

Begeleiden van producttrajecten met innovatieve regelingen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN.

Contact met klant tijdens het ontwikkelproces van een nieuw product.

Goedkeuring met handtekening van klant op Functional & User Requirements, Projectplan, POC, Offerte, Production Acceptance Test en Customer Acceptance Test.

Planning realisatie producten.

Opstellen duidelijk en realistisch projectplan.

Beschikbaar zijn vereiste productdocumentatie.

Rapportage voortgang project aan directie.

Hier bewerben.

Wagen Sie es, den Status quo herauszufordern? Ergänzen Sie unsere Expertise mit Ihrem Talent? Sie möchten die Welt der Zukunft mitgestalten? Dann würden wir uns freuen, wenn Ihre Nachricht in unserem Posteingang erscheint!

Das bietet Ihnen Remoticom.

Wir sind ein Scale-up mit offenem Charakter. Ein Ort, an dem Sie Ihre Träume verwirklichen können.

JEDEN MONAT EINE TÜTE WERTVOLLER DIGITALNUMMERN.

HEIMARBEITSVERKEHRSGEBÜHR.

SIE WERDEN MIT EINEM LAPTOP UND ANDEREN GADGETS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT.

Raum für flexible Arbeitszeiten.

Freitagnachmittagsgetränk.

29 Urlaubstage.

Arbeiten beim Vorläufer im IoT von NL.