BEWEGINGSSENSOR.

Een diervriendelijke en energiebesparende oplossing.

Remoticom verlicht de weg!

De ZMS200 is een Zhaga Motion Sensor die enkel bij detectie van beweging het licht laat branden. Op deze manier wordt er veel energie bespaard en toch nog gezorgd voor een veilige omgeving.

MILIEUVRIENDELIJK

DIERVRIENDELIJK

ENERGIEBESPAREND

Een toepassing is het verlichten van een (snel)fietspad alleen wanneer beweging wordt gedetecteerd. Hier volgt het licht de fietser als een “lichttrein” of “lichtbel” wanneer ze de sensor naderen.

PRODUCTEN IN DE OPLOSSING

OPLOSSING VOOR IJPELAEREWEG.

Wanneer er in de donkere uren geen fietsers zijn brandt het diervriendelijke (amber) licht. De zoogdieren zijn namelijk gevoelig voor blauw en ultraviolet licht. Op het moment dat er een fietser aankomt, wordt de verlichting aangepast zodat de fietser in een heldere lichtbubbel kan bewegen. De lampen voor de fietser worden aangeschakeld en zullen achter de fietser terug overgaan naar het diervriendelijke licht. Zo wordt er heel wat minder energie verbruikt en kan een fietser op een heel veilige manier voortbewegen in zijn lichtbubbel.

Een goed voorbeeld van een use case is de toepassing van de ZMS200 op de Ijpelaereweg, een fietspad gesitueerd in de stad Tilburg te Nederland.

Een fietspad moet namelijk steeds voldoende verlicht zijn wanneer iemand passeert. Maar natuurlijk zijn er ook verschillende momenten waarop het fietspad verlaten is en er geen beweging gedetecteert wordt. De ZMS200 zorgt voor een energiezuinige en diervriendelijke oplossing, waarbij we het energieverbruik zo laag mogelijk houden.