Smart Farming.

Smart Farming is het toepassen van moderne informatie en communicatie technologieën in de landbouw. Op naar de derde groene revolutie.

Smart Farming

DOOR IOT WORDT
PRECISIELANDBOUW MOGELIJK
EN HEEFT EEN BOER ALTIJD REAL TIME INZICHT
IN ONDER MEER GROEI VAN GEWAS.

Precisielandbouw als standaard.

Smart Farming geeft boeren inzicht in de gezondheid van hun gewassen, hoe gezond hun veestapel is en hoe landbouwvoertuigen zelfstandig het land kunnen bewerken. Met behulp van sensoren die het vocht in de bodem van een boer meten, of een drone die informatie verzameld en de machines aanstuurt, weet een boer altijd waar wel en niet te bemesten. Steeds meer consumenten willen weten waar hun eten vandaan komt en dit wordt mede door smart farming mogelijk gemaakt.

USP.

Remoticom levert een grote bijdrage in een meer productieve en duurzame landbouw, gebaseerd op een efficiënter gebruik van grondstoffen. Vanuit het oogpunt van de boer maken de producten van Remoticom geeft een nieuwe impuls aan nieuwe groeiende landbouwontwikkelingen, aan grote conventionele bedrijven, maar ook aan (biologische) familie boerderijen op het gebied van besluitvorming en management. Daarnaast helpt Remoticom de openheid van agrarische activiteiten te vergroten naar de maatschappij.

Bedrijven/organisaties waar we mee samenwerken.